T:mi Kim Wist dataskyddsreformen


Vi håller er data skyddad enligt lag och inställningarna. Vi uppdaterar referaten vid behov.


1. Register hållaren

T:mi Kim Wist, Kuurintorpantie 1 J, 02750, Espoo, FO-nummer 1373640-4 (senare T:mi KW) tel. 040 5022 867, Av dataskyddet ansvarar Kim Wist. Alla förfrågor om dataskyddet skickas till kim.wist@dlc.fi

2. Registerns ändamål

Vi kallar registeret T:mi Kim Wist kundregister. Tillgång till registeret har ändast Kim Wist. All information, hantering och bevarande inom registeret består av kontrakter gjorda med T:mi KW, samtycke av personer och företagets rättighet att samla information för affersverksamhetet. Alla som är inom registret får när som hälst be om rättelse, förändring eller att få se vad som är lagrat om honom/henne i registret. Den registerade har alla rättigheter som är inställda i dataskyddsreformen. Data inom registret används enligt följande:

  • - Att underhålla kundförhållanden
  • - För att hantera beställningar och kontakter
  • - Fakturering
  • - Kundtjänst
  • - För att ordna evenemang
  • - För egen marknadsföring
  • - För att uppfylla rättigherna för dom inom registret

3. Vad lagras inom registret och varifrån samlas denna information?

Namn, adress, telefonnummer, e-mail adress, fakturerings uppgifter och låv/förbud att använda uppgifterna för T:mi KW:s marknadsföring. Alla uppgifter kommer från T:mi KW:s netsidor, anbudsbegäranden, kundmöten och kontrakter.

4. Utlämning av uppgifterna

Alla uppgifter behandlas ändast inom T:mi KW. Inga uppgifter ges till utomstående, utanför EU eller annanstans.

5. Gardering

Uppgifterna bevaras omsorgsfullt i en skyddad dator. Den ända maskinen som har dessa uppgifter hör till Kim Wist. Maskinen är skyddad med lösenord och PIN. Om det kommer nya anställade eller personal förändringar inom företaget, ändras lösenorden omedelbart.

6. Förvaringstid

Uppgifterna förvaras med kundens samtycke så länge som kundförhållanden kan konstateras aktivt. Efter kunförhållandet har slutat, förvaras uppgifterna högst 36 månader. Bokföringslagen förutsätter att uppgifterna skall förvaras 5 år efter bekräftelse av bokslutet. En del av uppgifterna förvaras enlight dessa lager.


T:mi Kim Wist, Espoo, Finland
kim.wist@dlc.fi
tel: +358 40 5022 867
https://www.kimwist.com

DATASKYDDSREFORMEN
Copyright © 2014 - 2018